News บทความที่น่าสนใจ 

 

Positive Leadership and Negative Leadership เป็นแบบไหนดี

 


  

ผู้นำ เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด ในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นผู้ที่กำหนดเป้าหมาย กำหนดทิศทาง และนำพาพนักงานไปสู่เป้าหมายนั้น คนที่จะเป็นผู้นำได้ ก็เลยต้องมีคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างจากผู้จัดการหรือพนักงานทั่วๆ ไป ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เอง ที่มีการถกเถียงกันเยอะมากว่า ผู้นำควรจะต้องวางตัวอย่างไร ควรจะนำคนในองค์กรอย่างไรดี บ้างก็บอกว่า จะต้องทำให้พนักงานเกรงกลัว สร้างฐานอำนาจไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม จะต้องนำแบบที่ทำให้พนักงานเครียดและเกิดความหวาดกลัว เพื่อที่จะสร้างแรงกดดันให้พนักงานในการทำงาน บ้างก็บอกว่า ผู้นำจะต้องนำในลักษณะเชิงบวกมากกว่า จะต้องเข้าใจพนักงานและให้ความสำคัญกับพนักงานของตนเอง ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรครับ ผู้นำแบบ Negative ดีหรือไม่อย่างไร เราลองมาดูว่า ผู้นำในลักษณะนี้มีลักษณะอย่างไร นำโดยการสร้างความหวาดกลัวให้พนักงาน ก็คือ สั่งการให้พนักงานทำงาน ถ้าพนักงานคนไหนไม่ทำ หรือไม่เชื่อฟัง ก็จะเน้นไปที่การลงโทษ และทำให้รู้สึกไม่ดี ซึ่งทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกหวาดกลัว ก็เลยต้องทำ บรรยากาศในการทำงานก็จะเครียดและไม่เป็นกันเอง พนักงานทำงานกันแบบตัวเกร็ง และไม่มีความสุข ผู้นำแบบนี้มักจะชอบใช้อารมณ์เป็นใหญ่ เสียงดัง โดยไม่มีเหตุผล มักจะขึ้นเสียงเสมอ และอาจจะถึงกับใช้กำลังกันเลยก็มี นำอย่างที่ไม่เคยเชื่อใจพนักงาน ผู้นำประเภทนี้เวลาที่สั่งการให้พนักงานทำอะไร ก็มักจะต้องมีอีกคนคอยตรวจสอบว่าพนักงานทำได้อย่างที่ต้องการหรือไม่ หรือบางคนก็สั่งการให้พนักงานอีกคนทำเหมือนกันเลย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในการทำงานขึ้น บางกรณีก็ไม่มอบหมายงานสำคัญๆ ให้พนักงานทำ เพราะไม่เคยเชื่อใจพนักงานว่าจะทำงานสำคัญๆ ได้ นำแบบไม่ให้เกียรติพนักงาน ผู้นำเชิงลบ จะมีแต่การดุด่าว่ากล่าวพนักงาน เวลาที่พนักงานทำอะไรผิด ก็จะด่าอย่างรุนแรง ส่วนเวลาที่พนักงานทำงานได้ถูกต้อง ก็จะมองว่าต้องทำให้ดีกว่านี้ แค่นี้ยังธรรมดาเกินไป ยังไงก็จะด่าทั้งขึ้นทั้งล่อง พนักงานในบางตำแหน่งที่อยู่ต่ำกว่ามากๆ ก็มักจะแสดงอาการดูถูกเหยียดหยาม เวลาที่คุยกับพนักงานระดับล่าง ก็มักจะใช้วาจาที่ไม่เหมาะสม ใช้น้ำเสียงที่ถูกแคลน รวมทั้งแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่ให้เกียรติพนักงานระดับล่างเลย ถ้าผู้นำของท่านเป็นลักษณะนี้ ท่านจะรู้สึกอย่างไร ในทางตรงกันข้าม ก็มีบางตำราบอกว่าการเป็นผู้นำที่ดี จะต้องนำในเชิงบวก เพราะการทำอะไรในเชิงบวกมักจะส่งผลในเชิงบวกกับการทำงานอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ก็เลยแนะนำให้คนที่เป็นผู้นำนั้น ควรจะเปลี่ยนวิธีการนำเป็นในลักษณะเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ แล้วการนำในเชิงบวกเป็นอย่างไร ลองมาดูกันครับ ให้เกียรติทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นผู้นำที่แสดงออกถึงการให้เกียรติพนักงานทุกคน ไม่ว่าพนักงานคนนั้นจะทำงานตำแหน่งอะไรก็ตาม จะอายุมากน้อยแค่ไหนก็ตาม ก็จะคุยอย่างให้เกียรติ ไม่มีการพูดจาดูถูกเหยียดหยามใดๆ เชื่อมั่นในความสามารถของพนักงาน กล่าวคือ มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานสามารถที่จะทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นความคิด และการทำงานของพนักงาน ผู้นำแบบนี้มักจะกระตุ้นความคิดของพนักงานโดยการสอบถามความคิดเห็น และไม่ปิดกั้นความคิดเห็นของคนอื่น แต่จะพยายามสอบถามถึงแง่มุมต่างๆ ของความเห็นนั้น และทำให้พนักงานได้คิด และได้ทางออกที่ถูกต้องของการทำงาน ให้แรงบันดาลใจแก่พนักงาน ผู้นำเชิงบวก จะเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจกับพนักงานทุกคน มีกำลังใจให้เสมอ เวลาที่มีผลงานที่ดีเกิดขึ้นในองค์กร ผู้นำที่ดีก็จะบอกว่า ผลงานที่ดีนี้ล้วนแต่มาจากพนักงานทุกคนช่วยกัน จะไม่เคยเอาดีเข้าตัว และเอาชั่วไปให้คนอื่นเลย ชื่นชมพนักงานอยู่เสมอ มองแต่สิ่งที่ดี ผู้นำเชิงบวกนี้ จะเป็นคนมองโลกในแง่บวกเสมอ แม้ว่าจะมีพนักงานบางคนที่ทำงานได้ผลงานออกมาไม่ดี หรือมีปัญหาในการทำงาน ผู้นำคนนี้ก็มักจะมองในมุมบวก โดยจะมองว่า พนักงานคนนั้นอาจจะไม่เหมาะกับงานที่ทำ หรืออาจจะมีปัญหาบางอย่าง ซึ่งทำให้งานออกมาไม่ดี และจะพยายามหาทางแก้ไข โดยการพัฒนาพนักงาน หรือ กำหนดงานที่เหมาะสมให้กับพนักงานแต่ละคนที่มีปัญหา เพื่อทำให้พนักงานใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ผู้นำเชิงบวกจะเชื่อว่า พนักงานทุกคนล้วนแต่มีความสามารถ เพียงแต่เราอาจจะใช้เขาไม่ถูกทาง ก็เลยทำให้เขาไม่สามารถแสดงความสามารถออกมาให้เราเห็นได้ เมื่อทราบแบบนี้แล้ว เราจะเป็นผู้นำในเชิงบวก หรือเชิงลบกันดีครับ


ข่าวโดย pr123
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2560
จำนวนผู้อ่าน 98 คน

แสดงความคิดเห็น